Na šikmé ploše

Na šikmé ploše

Galerie

Divadelní představení pro základní školy a veřejnost

Na šikmé ploše - Interaktivní didaktické hudební divadlo

Pořad zaměřený na PREVENCI KRIMINALITY

Pořad NA ŠIKMÉ PLOŠE vychází z dlouhodobé podrobné analýzy aktuálního stavu progrese symptomů kriminálního chování na základních školách a z informací získaných od kolegů pedagogů i od konzultantů – kriminalistů Policie ČR.

Pořad pro 2. stupeň ZŠ pracuje s autentickými modely reálné trestné činnosti. Přechází od preventivní polohy k poukazu na konkrétní a v dané věkové skupině aktuálně přítomné jevy, které prozatím vyžadují pouze kázeňský postih, ale svým charakterem už směřují k typům chování, které je v dospělé populaci kvalifikováno jako kriminální a vztahuje se na ně konkrétní trestní sazba. Program nabídne dospělejším školákům příležitost nahlédnout na kriminalitu v přiměřené míře z hlediska společenského, morálního i právního. Nabízené dramatizované modely vybízejí ke komentářům, kritickým postřehům a k dialogu. Program funguje jako osvětový a motivační nástroj posilující povědomí o nebezpečnosti a morální nekvalitě kriminálního chování. Zároveň slouží jako sonda odhalující aktuální postoje žáků k problematice kriminality.

Pořady na interaktivní bázi kombinují výukové formy, metody a prostředky s uměleckými postupy: uplatňuje se zde zážitková pedagogika, dramatizace, simulace i problémové vyučování.

Hudba slouží v pořadech i jako scénický doprovod, ale především jako nosný prvek ilustrativních zhudebněných příběhů, ponaučení a resumé vyplývající z vyřešených problémových úloh.

Délka představení: 60 min / Určeno pro žáky od 5. ročníku ZŠ

Délka akce: 60 minut
Datum lokální premiéry: 5. duben 2024

Informace o akci a jejím konání