O nás

Dům kultury v Orlové 4 vznikl jako sdružené zařízení Měst NV v Orlové a pracujících Dolu Doubrava a náklady na jeho výstavbu dosáhly téměř 16 milionů Kč. Byl otevřen 22. května 1971 a stal se střediskem hodnotné kultury. Město získalo divadelní sál s kapacitou 400 sedadel, estrádní sál, loutkový sál, výstavní síň, klubovny, moderní městskou knihovnu a kavárnu s tanečním parketem. V té době v novém divadelním sále zahájilo předplatné s vybraným repertoárem Těšínské divadlo, Slezské divadlo Zdenka Nejedlého Opavy i Státního divadla v Ostravě.

Janáčkova Filharmonie také nabízela ze svého repertoáru pravidelně své koncerty. I pro mladé studenty v pořadech Divadla hudby byly sestaveny koncerty seznamující mladé posluchače s hudebním uměním. Díky krásnému estrádnímu sálu bylo pamatováno na dobrou zábavu v estrádních a tanečních pořadech. Zvláštní pozornost byla věnována malým dětem a to založením maňáskové scény s pravidelnými představeními.

V roce 1979 bylo ve městě ustaveno Městské kulturní středisko jako sdružené kulturní zařízení města a Dolu Doubrava se středisky v Porubě, na Zátiší a na Kopaninách. Dům kultury rozšířil široký výběr kulturních a uměleckých programů pro orlovskou veřejnost o hostování činohry Národního divadla, Divadla na zábradlí, Divadla na Vinohradech, Městských divadel pražských a Nové scény z Bratislavy. Také Divadlo Semafor, Hudební divadlo v Karlíně a jiné divadelní scény, s nimiž zavítali do Orlové mnozí významní umělci jsou doloženy v městské kronice. V Orlové koncertovala významná hudební tělesa a sólisté – J. Suk, V. Hudeček, B. Warchal aj. Značné oblibě se těšily koncerty zpěváků populární hudby.

V rámci Městského kulturního střediska se pořádaly nejrůznější kurzy jazykové, hudební, výtvarné i praktické přípravy, rozsáhlá a rozmanitá byla přednášková činnost. Hodně pozornosti se věnovalo kulturní práci s mládeži, kterou zatraktivňovali přední umělci a díky tomu byly uvedené akce hodně navštěvovány. Hodnotná a zajímavá byla výstavní činnost – grafika. Brudovského, K. Fuksy, obrazy M. Paštéky, E. Ovčáka, aj., knižní ilustrace E. Bednářové, O. Čechové, D. Mrázkové aj., kresby P. Šmahy, V. Jiránka aj., plastiky K. Gebauera a umění V. Preclíka aj. J. Jankoviče. Zajímavé byly besedy se spisovateli F. Kožíkem a M. Kubátovou, malířkou A. Ladovou, fotografem M. Huckem.

Dům kultury města Orlové,
příspěvková organizace,
Osvobození 797,
735 14 Orlová - Lutyně
GPS:49.87178,18.427345